سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مرد اگر عاشق شود...

مرد_گریه_عاشق_

 مرد اگر عاشق شود...

                  دشوار خوابش می برد...      

به اشک هایم قسم

به اشک هایم قسم

به شبنم چشمانت قسم

به نداشته هایمان قسم 

به دستهایمان...

به نفس هایم...

به نفس هایت...

هوای اینجا بی رحمانه سرد است!!!

دلم هوایت را کرده

وچه بد... خودت نمی دانی...

صدایم را می شنوی؟

هوای حوالی تو این روزها چگونه است؟!....      

حقیقت تلخ:


داریم جایی زندگی می کنیم که:
هرزگی "مد" است
بی آبرویی "کلاس" است
دود و مستی "تفریح" است
دوستی با "پسر" روشن فکری است
گرگ بودن "رمز موفقیت" است
و........
دوست عزیز:
هر غلطی رو انجام دادن اسمش "پایه بودن" نیست...!

خـَـریـَتــہ ( ! )

دیگه ام با من بحث نکنید....خلاص.      

من نه عاشقم و نه معشوق کسی....!!!

من اگر عاشقانه می نویسم....
نه عاشقم و نه معشوق کسی
می نویسم که عشق یاد قلبم بماند
در این ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها...!
فقط تمرین آدم بودن می کنم...
"همین"...

تمرین آدم بودن.عادت.عشق.نوشته های من.دختر ساده.ساده زیستن.      

دل من...

صنـــــدوق صدقــــــاتــــ نیستــــ دل مـــــــن...

کـــه گاهے سکه اے محــــــــــبت در آن بیندازند....

و پیش خداے دلـــــــــشان فخـــــر بفروشند ...

که مستحـــــــقے را شــــــاد کرده ام

دل مـــن جـــــــــاده نیستــــ

که هر از گاهے که تنها مانـــــــــدند...

در فکر عبـــــــــورش باشـــــــند.

هروقتــــ هم خواستند دور بزنند

خانه دل مــــن یکـــــ خیابان یک طرفه استـــ.....  برگشتــــ ندارد.

عشق جاده دل عکس زیبا عاشقانه ها